sobota, 24 sierpnia 2013

Informacja o przesunięciu terminu.

W związku z atakiem na mnie i na mój land - zmuszona jestem przesunąć termin rozpoczęcia naszej zabawy. 
Planowany termin uruchomienia naboru kart  kandydatów - 07.09.2013 r.
Do tego czasu muszę naprawić to co mi zniszczono i odbudować  moje SL-owe miejsce.
Zapraszam do obserwacji bloga :)

piątek, 9 sierpnia 2013

Regulamin wyborów MR Virtual Poland 2013

Regulamin 
WYBORÓW 
MR Virtual Poland
 ♛


§ 1. 
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem Wyborów jest grupa: Miss Virtual Poland – Event
2. Osobami nadzorującymi Wybory ze strony Organizatora są:
- Jantarka Balczo

3. Wszystkie wątpliwości dotyczące Wyborów należy wyjaśniać z powyższą osobą na  IM inWorld lub e-mail: zapach.trawy@gmail.com

§ 2. 
UDZIAŁ I PRZEBIEG WYBORÓW
1. Udział w Wyborach mogą wziąć osoby pełnoletnie, które są residentami Second Life,  są polakami lub pochodzenia polskiego i zgłoszą swoja kandydaturę.

Kandydaci musza być członkami grupy Mr Virtual Poland .

Zgłoszenia należy dokonać wypełniając kartę zgłoszenia pozostawiając ją w w biurze MVP lub za pośrednictwem wskazanego powyżej emaila oraz przekazanie do residenta:  missvirtualpolandevent w treści podając podstawowe informacje:

imię nazwisko/ nazwę avatara
wiek w SL,
wymiary avatara [wzrost],
ewentualne doświadczenie,
zainteresowania
oraz dołączyć zdjęcie twarzy i całej sylwetki – zdjęcia muszą być na jednolitym tle. Dyskwalifikowane będą zdjęcia robione w oddaleniu, z tłem na którym nie będzie widać avatara. Zdjęcia nie mogą być podpisane „na zdjęciu” natomiast tekstura zdjęcia musi zawierac – imię nazwisko/ nazwę avatara

Nadane na etapie eliminacji  numery kandydatów  pozostają do końca  wyborów!

2. Kandydaci do tytułu „Mr Virtual Poland 2013” mogą się zgłaszać od .................. do.................  Ilosc zgloszen - nieograniczona.

3. Wybory Mistera przebiegać będą w dwóch  etapach:

Etap I  nabór kandydatów

Etap II    Gala finałowa, wyłonienie Mistera.

4. Nadesłanie zgłoszenia do Wyborów jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację wizerunku avatara, fotografii, imienia i  nazwiska, wideo i rozmowy głosowej  wykonanych na potrzeby eventu oraz po evencie,we wszystkich środkach komunikacji medialnej oraz publikacjach związanych z Wyborami.

6. Organizator Wyborów nie przyjmuje odpowiedzialności za zgłoszenia nieprawdziwe. W przypadku, gdy takie zgłoszenie zostanie wykryte, Organizator na wniosek osoby zgłoszonej, bądź na podstawie własnej decyzji usunie fotografię i dane osobowe z Wyborów i z listy numerów do głosowania.

§3. 
GŁOSOWANIE
1. Wyłonienie  „Mistera Virtual Poland 2013” „I Vice Mistera Poland 2013”, „II Vice Mistera Poland 2013” oraz „Mistera Publiczności”  odbywa się:

Etap I - kwalifikacja na podstawie kart zgłoszeń, zdjęć oraz udzielonych wywiadów głosowych
Etap II - wyboru do tytułu dokonuje niezależne JURY wskazane i wyłonione przez organizatora.

2. „Kartę do głosowania”  otrzymuje specjalnie powołane Jury. Karta może byc przygotowana w forme notecard lub ankiety do glosowania umieszczonej na stronie bloga MVP.
"Mister Publiczności", zostanie wyłoniona za pośrednictwem głosowania z tablic do glosowania podczas Etapu II - finału.

Organizator zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru JURY. Zapewnione miejsce w komisji ma główny sponsor [lub jego przedstawiciel], organizator + 3 wskazane osoby przez Organizatora.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności, w przypadku, gdy treść zawarta na karcie głosowania jest wadliwa z przyczyn nieleżących po stronie Organizatora.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za karty głosowania, które nie dotrą do Organizatora z przyczyn nieleżących po jego stronie.

§4. 
NAGRADZANIE
1. W wyborach osoby wybrane przez JURY otrzymają wyróżnienia w formie tytułu „Mister Virtual Poland 2013” „I Vice Mister Poland 2013”, „II Vice Mister Poland 2013” „Mister Publiczności” .
2. Nagrodą dla zdobywczyń największej ilości głosów są nagrody finansowe oraz rzeczowe od sponsorów Gali „Mister Virtual Poland 2013”.
3. Wszyscy finalisci Gali „Mister Virtual Poland 2013” otrzymają upominki rzeczowe od sponsorów.

§5. 
WARUNKI UCZESTNICTWA
1. UczestnicyWyborów wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych wykorzystywanych w Second Life  .
2. Organizator informuje, że  uczestniczkom Wyborów przysługuje prawo wglądu do własnych danych oraz ich poprawiania.
3. Osoby biorące udział w Wyborach zgadzają się na opublikowanie swoich zdjęć, imion i nazwisk avatarów, wideo i rozmowy głosowej  wykonanych na potrzeby eventu oraz po evencie,we wszystkich środkach komunikacji medialnej oraz publikacjach związanych z Wyborami oraz stron z nią powiązanych (portale społecznościowe), w materiałach marketingowych i reklamowych promujących działalność Miss Virtual Poland - Event oraz imprez powiązanych, a także na emisję w  mediach.


§6. 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Wyborów. Udział w Wyborach jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.
2. Organizatorowi przysługuje wyłączne prawo do wyłonienia zdobywców nagród w oparciu o zasady określone w niniejszym Regulaminie.
3. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Wyborach. Dotyczy to w szczególności zmian poszczególnych czynności konkursowych oraz specyfikacji nagród.


LM do biura -----> http://maps.secondlife.com/secondlife/Gypsy%20Moon/60/80/3726

Miss Virtual Poland - Event - Organizator
- Jantarka Balczo
Gypsy Moon sierpień 2013